Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual / Tipus de contracte
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
11 mesos i menys 182,3 381,1 563,3
1 any i més 2.019,5 128,1 2.147,6
Total 2.201,8 509,2 2.711,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles