Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 39,3 35,5 37,9
Temporal 37,6 32,2 35,1
Total 38,8 34,4 37,0
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles