Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Indefinit 36.429,0 31.725,3 68.154,3
Temporal 7.953,3 5.895,1 13.848,4
Total 44.382,3 37.620,4 82.002,7
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles