Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el s. privat o públic / Tipus de contracte
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
Assalariats del sector privat 1.872,2 407,1 2.279,3
Assalariats del sector públic 329,6 102,1 431,7
Total 2.201,8 509,2 2.711,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles