Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el s. privat o públic / Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Indefinit  Temporal     Total
Assalariats del sector privat 1.334,7 561,5 1.896,2
Assalariats del sector públic 219,3 48,9 268,2
Total 1.554,0 610,4 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles