Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el s. privat o públic / Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Indefinit  Temporal     Total
Assalariats del sector privat 1.689,1 399,2 2.088,2
Assalariats del sector públic 330,3 70,3 400,5
Total 2.019,3 469,4 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles