Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el s. privat o públic / Tipus de contracte
Catalunya. 2018
 Indefinit  Temporal     Total
Assalariats del sector privat 1.885,4 515,3 2.400,6
Assalariats del sector públic 328,5 104,9 433,4
Total 2.213,8 620,2 2.834,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles