Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 127,5 103,4 230,9
De 25 anys i més 208,0 171,5 379,5
Total 335,5 274,9 610,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles