Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Durada del contracte
Catalunya. 1999
    Valor
3 mesos i menys 119,8
De 4 a 11 mesos 212,0
De 12 a 35 mesos 89,5
36 mesos i més 13,3
No classificables 183,0
Total 617,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles