Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 200,8 210,0 410,8
D'1 a 3 anys 251,6 235,2 486,7
3 anys i més 897,6 915,9 1.813,5
Total 1.349,9 1.361,1 2.711,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles