Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que ha treballat abans
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Agricultura 3,1 1,9 5,0
Indústria 29,6 14,4 44,0
Construcció 24,3 0,2 24,5
Serveis 107,5 116,8 224,3
No classificables 55,5 74,6 130,1
Total 220,1 207,9 428,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.