Skip to main content

Enquesta de població activa

Població desocupada que ha treballat abans
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Agricultura 4,5 1,2 5,7
Indústria 18,2 12,8 31,0
Construcció 15,4 0,7 16,1
Serveis 67,4 84,6 152,0
No classificables 90,6 94,2 184,8
Total 196,1 193,5 389,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.