Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 374,6 592,9 967,5
Educació secundària 1a. etapa 323,1 387,3 710,5
Educació secundària 2a. etapa 168,1 239,3 407,4
Educació superior 160,0 178,4 338,4
Total 1.025,9 1.397,9 2.423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.