Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats / Assal. amb contracte temporal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Cap assal. temp.   Un assal. temp.   Dos assal. temp.   Tres temp. i més     Total
Cap ocupat 1.023,8 0,0 0,0 0,0 1.023,8
Un ocupat 884,0 146,5 0,0 0,0 1.030,5
Dos ocupats 641,1 191,3 19,3 0,0 851,7
Tres ocupats i més 55,0 69,3 23,4 5,1 152,8
Total 2.603,9 407,1 42,7 5,1 3.058,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.