Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats / Assal. amb contracte temporal
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  Cap assal. temp.   Un assal. temp.   Dos assal. temp.   Tres temp. i més     Total
Cap ocupat 589,7 0,0 0,0 0,0 589,7
Un ocupat 566,3 130,9 0,0 0,0 697,3
Dos ocupats 438,1 193,8 39,7 0,0 671,5
Tres ocupats i més 56,8 79,8 42,7 13,1 192,3
Total 1.651,0 404,5 82,4 13,1 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.