Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats / Assal. amb contracte temporal
Catalunya. 2018
  Cap assal. temp.   Un assal. temp.   Dos assal. temp.   Tres temp. i més     Total
Cap ocupat 964,9 0,0 0,0 0,0 964,9
Un ocupat 811,8 170,2 0,0 0,0 982,0
Dos ocupats 647,5 215,6 39,4 0,0 902,5
Tres ocupats i més 69,8 72,9 31,7 6,2 180,7
Total 2.493,9 458,7 71,2 6,2 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.