Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Barcelona. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 2.207,9
Dones 2.390,8
Total 4.598,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.