Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Barcelona. 2008
    Valor
Agricultura 24,7
Indústria 601,3
Construcció 265,5
Serveis 1.760,7
Total 2.652,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.