Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Barcelona. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 7,7
Indústria 447,3
Construcció 144,0
Serveis 1.957,9
Total 2.557,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.