Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Barcelona. 2013
    Valor
Agricultura 11,4
Indústria 405,1
Construcció 119,2
Serveis 1.642,9
Total 2.178,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.