Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Barcelona. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura 9,8
Indústria 393,6
Construcció 123,9
Serveis 1.686,7
Total 2.214,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.