Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 3.020,3
Dones 3.210,6
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.