Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Província
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Barcelona 2.238,4 2.419,9 4.658,3
Girona 313,6 318,2 631,8
Lleida 181,8 176,9 358,8
Tarragona 334,1 339,2 673,3
Total 3.067,9 3.254,2 6.322,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.