Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 302,7
De 20 a 24 anys 371,5
De 25 a 54 anys 3.243,7
De 55 anys i més 2.313,0
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.