Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 19 anys 318,5
De 20 a 24 anys 389,3
De 25 a 54 anys 3.242,0
De 55 anys i més 2.368,2
Total 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.