Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 154,5 143,7 298,2
De 20 a 24 anys 187,5 179,5 367,0
De 25 a 54 anys 1.615,3 1.621,6 3.236,9
De 55 anys i més 1.046,7 1.250,4 2.297,1
Total 3.004,0 3.195,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.