Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93) / Sexe
Catalunya. 2008
    Homes     Dones     Total
Agricultura 55,4 15,1 70,5
Indústria 555,4 224,7 780,1
Construcció 371,2 29,8 401,0
Serveis 1.031,2 1.298,5 2.329,7
Total 2.013,2 1.568,1 3.581,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.