Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2019
    Valor
Agricultura 51,7
Indústria 621,3
Construcció 194,7
Serveis 2.573,0
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.