Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2018
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
Agricultura 12,1 8,4 19,9 17,6 58,0
Indústria 465,6 74,6 23,6 62,7 626,6
Construcció 147,4 23,5 15,8 25,8 212,5
Serveis 1.871,8 233,8 129,5 230,0 2.465,1
Total 2.496,9 340,2 188,9 336,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.