Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Homes 1.270,5
Dones 893,9
Total 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.