Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2008
    Valor
Agricultura 36,4
Indústria 705,0
Construcció 301,0
Serveis 1.946,1
Total 2.988,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.