Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Total 51,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.