Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 59,5
Dones 49,6
Total 54,4
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.