Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 10,6
De 20 a 24 anys 49,1
De 25 a 54 anys 80,3
De 55 anys i més 24,0
Total 54,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.