Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Província
Catalunya. 2018
    Valor
Barcelona 54,6
Girona 55,3
Lleida 53,5
Tarragona 51,3
Total 54,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.