Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Espanya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 19.213,9
Dones 20.306,1
Total 39.520,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.