Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Espanya. 2004
    Valor
Total 18.142,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.