Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 784,8
Indústria 2.769,3
Construcció 1.277,8
Serveis 14.849,4
Total 19.681,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.