Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura 777,3
Indústria 2.340,8
Construcció 990,4
Serveis 13.026,8
Total 17.135,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.