Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Espanya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Agricultura 589,0 188,3 777,3
Indústria 1.777,2 563,6 2.340,8
Construcció 910,9 79,5 990,4
Serveis 6.029,7 6.997,1 13.026,8
Total 9.306,8 7.828,4 17.135,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.