Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Espanya. 2019
    Homes     Dones     Total
Agricultura 612,3 185,0 797,3
Indústria 2.022,3 740,8 2.763,1
Construcció 1.163,7 114,1 1.277,9
Serveis 6.947,2 7.993,8 14.941,0
Total 10.745,6 9.033,7 19.779,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.