Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada Espanya. 2013
    Valor
Total 14.069,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.