Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe
Espanya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 8.627,3
Dones 7.932,8
Total 16.560,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.