Saltar al contingut principal
Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93) / Sexe
Espanya. 1999
    Homes    Dones    Total
Agricultura337,791,7429,3
Indústria2.025,6587,22.612,8
Construcció1.191,353,91.245,1
Serveis3.690,23.583,57.273,7
Total7.244,74.316,211.560,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Darrer període: 4t trimestre del 2008.
Trieu una opció T=Taula (1999)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 (+) Taxa d'ocupació T
 Població ocupada assalariada T
 (+) Sexe T
 Sector d'activitat (CCAE-93) T
 Sexe T
 (+) Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.