Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura 452,6
Indústria 2.087,1
Construcció 674,1
Serveis 10.879,6
Total 14.093,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.