Saltar al contingut principal
Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Espanya. 3r trimestre del 2019
    Homes    Dones    Total
Agricultura360,990,0450,9
Indústria1.881,2688,12.569,4
Construcció841,698,2939,8
Serveis5.704,07.125,912.829,9
Total8.787,88.002,216.790,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 (+) Taxa d'ocupació T
 Població ocupada assalariada T
 (+) Sexe T
 (+) Sector d'activitat (CCAE-93) T
 Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 Sexe T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.