Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'activitat
Grups d'edat / Sexe
Espanya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 15,2 12,5 13,9
De 20 a 24 anys 57,5 52,2 54,9
De 25 a 54 anys 92,0 81,7 86,9
De 55 anys i més 31,7 21,8 26,3
Total 64,5 53,1 58,6
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.