Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Sexe
Espanya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 56,2
Dones 44,5
Total 50,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.