Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Sexe / Grups d'edat
Espanya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 8,1 6,6 7,4
De 20 a 24 anys 39,6 36,2 37,9
De 25 a 54 anys 80,8 68,6 74,7
De 55 anys i més 27,5 18,3 22,5
Total 55,7 44,0 49,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.