Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Grups d'edat
Espanya. 2n trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 19 anys 4,7
De 20 a 24 anys 29,2
De 25 a 54 anys 71,0
De 55 anys i més 23,7
Total 47,0
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.